پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

کشور فرانسه با داشتن حدود ۹۰ دانشگاه یکی از ۵ کشور محبوب در بین افرادیاست که با هدف ادامه تحصیل مهاجرت می‌کنند. البته باید بدین نکته نیز توجه داشت که دانشجویان در این کشور انتخاب بسیار گسترده و جامعی دارند که در این بین می‌توان به چندین دانشگاه در حوزه تجارت، دانشگاه‌های مختلف مهندسی و مؤسسات تحقیقاتی اشاره کرد.اغلب این دوره‌ها به زبان فرانسوی برگزار می‌شوند اما در این بین نیز دوره‌های خوبی با زبان انگلیسی وجود دارند


                                                                                    
                                                                                                       

برترین دانشگاه‌های فرانسه از دیدگاه  The Times Higher Education
        École Normale Supérieure

        École Polytechnique

        (Université Pierre et Marie Curie (UPMC

       University of Paris Sud

       Sorbonne Paris Cité - Université Paris Diderot

    Ecole Normale Supérieure de Lyon

        (Université Grenoble Alpes (UGA

      MINES ParisTech

       Aix Marseille University

       Université de Bordeaux

                   

                                                                                               

          Shanghaiبرترین دانشگاه‌های فرانسه از دیدگاه رتبه‌بند              


                                             

- (Université Pierre et Marie Curie (UPMC

University of Paris Sud

(Ecole normale supérieure (ENS

Aix Marseille University

University of Strasbourg

Sorbonne Paris Cité - Université Paris Diderot

(Université Grenoble Alpes (UGA

Université de Bordeaux

Université Paris Descartes 


                                                                                       

  حامیان